Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Home - dagfragmenten
Alle titels zijn ook als ebook bij de bibliotheek te leen: Klik hier

Dagfragment uit Het Marshall Document

Onwillekeurig hield Rick zijn adem in toen hij zich omdraaide en naar de vrouw keek die verantwoordelijk was voor de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Rick was een man van de wereld en daarnaast iemand die zijn leven, gevoelens en emoties altijd volledig in de hand had gehouden. De enkele keren dat hij door personen of gebeurtenissen overdonderd was, waren op de vingers van één hand te tellen.

Dagfragment uit Schaamteloos Verlangen

Niet bewusteloos raken, schreeuwde ze zo hard mogelijk tegen zichzelf.
Het geluid deed haar bij zinnen komen en de adrenaline hielp haar verder om haar bewustzijn te houden. Erica sprak hardop tegen zichzelf, iets wat ze altijd deed als ze in moeilijkheden kwam. Het geluid van haar eigen stem deed haar nadenken over wat te doen. Ook in deze situatie hielp haar dat verder.
Ik ben gewond aan mijn bovenarm. Het bot moet niet geraakt zijn, dus alleen de spieren. Ik moet dus naar een ziekenhuis. Dat kan niet, een ziekenhuis moet dit soort gevallen melden en Moretti had duidelijk aangegeven dat we onszelf moesten redden. O jee, Fred...

Dagfragment uit De Dorfer Dynastie

Zwijgend drukte hij Rick een holster met een Glock en een aantal reserve magazijnen in de hand. Naast het gevechtstenue, communicatieapparatuur en de nachtkijker was dat de enige uitrusting die Rick kreeg.
‘Uitrusting is zwaar, je moet er leren mee om te gaan. Eenvoudig lopen met een zwaar geweer is lastig. Het zou je alleen maar in de weg zitten,’ had Serge gezegd.
Berg en Serge namen beiden een 338 snipergeweer met geluidsdemper. Daarnaast hingen de mannen allebei een H&K MP5 pistoolmitrailleur over hun schouder. Rick keek met een mengeling van afschuw en interesse naar wapens die tezamen een ongelofelijke vernietigingskracht vormden. Zorgvuldig sloot Serge de kasten af. Toen de mannen naar de woonkamer terugliepen vroeg Rick of de opslag van dergelijke wapens in een woonhuis niet voor problemen zou zorgen.
‘Nee, daar hebben onze contacten voor gezorgd,’ was het korte antwoord waardoor Rick begreep dat Serge daar liever niet over sprak.
Omdat er verder niets te bespreken was hadden ze de avond afgewacht en waren vervolgens naar het landhuis gereden. Nadat ze de kleine communicatie apparatuur hadden getest hadden ze afzonderlijk de afgesproken posities ingenomen.
Rick keek vanuit de struiken nu door de nachtkijker naar het landhuis dat driehonderd meter verderop lag. De spanning gierde door zijn keel. Het wachten op de gebeurtenissen die bepalend konden zijn voor de bevrijding van Joyce, deed het uiterste van zijn zenuwen vergen.

Dagfragment uit Het Concilie van Zeven

Sorry meid, dit gaat pijn doen, zei Jeanne en maakte de wond schoon.
Lauren beet op haar tanden toen Jeanne met vaardige hand haar werk afmaakte.
Zo, weer als nieuw. Je moet hier erg mee uitkijken, een infectie heb je zo opgelopen, vervolgde de aardige Franse vrouw en schonk zonder iets te vragen een grote kop warme chocolade in die Lauren dankbaar van haar aannam.
Ken je Fabian al lang? vroeg Lauren genietend van de warme drank.
Ja en we hebben als we elkaar zien vaak heerlijke seks, lachte Jeanne.
Dat vroeg ik niet, zei Lauren en merkte tot haar verbazing dat ze bloosde.
Weet ik, maar ik vind het leuk om over te praten. Het is een heerlijke man die niet zo voorspelbaar is en ook nog oprecht in anderen is geï nteresseerd. Daarnaast wil hij niets vast, dus we genieten van elkaar. Jij hebt wat met Paul neem ik aan?
Ja, sinds kort, antwoordde Lauren ontwijkend.
Ziet er goed uit. Als hij aardig is, houd hem dan.
Gelukkig scheen Jeanne meer naar haarzelf te willen luisteren dan naar Lauren en het volgende half uur ratelde ze aan een stuk door over haar twee mislukte huwelijken en haar huidige escapades. Lauren knikte regelmatig en vond het prima dat Jeanne niet verwachtte dat Lauren actief aan de eenzijdige conversatie deelnam.

Dagfragment uit Zwarte Lust

Ze zal dus een andere locatie moeten zoeken, of misschien heeft ze die al. In het pand zijn pottenkijkers en dat kan ze niet hebben.
Dat zijn misschien wel haar slaven en staan onder haar invloed.
Kan wel zijn, maar moord gaat te ver. Misschien bij één van hen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze het risico zou nemen bij drie volgelingen. Hoe dan ook, zoals ik al zei we gaan afwijken van het normale politiepad, voor zover je van normaal kan spreken. Ik ga inbreken.
Wat dacht je daar mee te bereiken?
Ik kan me niet voorstellen dat als ze een tweede leven leidt er geen aanwijzingen te vinden zijn. Als die er zijn dan zal ik ze vinden. Gewoon midden in de nacht is de oudste en beste methode.
Maar ook gevaarlijk.
Ik ben gewapend en vooral vastbesloten. Het heeft lang genoeg geduurd Eef. Het gaat gebeuren, vannacht nog. Ik pak de wagen en ga even een korte verkenning maken.
Voordat Eva iets kon zeggen was Ron het vertrek uit op weg naar de Mondeo. Eva rende achter hem aan en greep hem bij zijn schouder.
Ja, wat?

Bestellen Bestellen
Bestellen Bestellen
Bestellen Bestellen
- Websitebouw: Aad Vlag -