Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Dagfragmenten
Alle titels zijn ook als ebook bij de bibliotheek te leen: Klik hier

Dagfragment uit Chantage


Nooit eerder was iemand in staat geweest hem te raken op een manier die hij niet voor mogelijk had gehouden. Daarnaast was het hem duidelijk dat Dorfer er niet naar stuurde, maar een afwijkende kijk had op wereldse zaken. Een kijk die bij hem verbanden deed zien die hij nooit had vermoed. Het gesprek met de stafchef van het ministerie deed hem zich realiseren dat ook hij slechts een radartje was in een groter geheel. Dat grotere geheel beviel hem echter totaal niet. Dorfer had een beeld geschetst van de werkelijke machtsverhoudingen in de wereld. Een beeld dat hij veel realistischer ervoer dan zijn eigen kijk. Dat zoiets in een paar uur kon ontstaan was ook voor hem een grote klap waar hij enige tijd voor nodig had gehad om het vertrouwd te maken en te omarmen.
Het maakte dat hij de vervolgsessies met nog meer concentratie opzette. Hij voelde dat ook een man als Dorfer hier op den duur niet tegen bestand zou zijn. Juist het feit dat hij bleef volharden in zijn standpunt, dat hij zelfs niet met kleine onschuldige vragen kon tackelen, maakte dat Tomeki voelde dat deze man een van de meest bijzondere was die hij ooit had ontmoet.

Dagfragment uit Het Marshall Document


Berg besteedde geen aandacht meer aan de stervende man en raakte Hulk met een vliegende trap in zijn nek. Met een zwaai gooide de man de uitgeputte Rick tegen de muur en schoot op Berg af die voor het raam was gaan staan. Met een van woede vertrokken gezicht nam hij een sprong die men van een man van zijn postuur en gewicht nooit verwacht zou hebben. Berg keek de man een fractie van een ogenblik in de ogen en zag dat de woede iedere vorm van logisch denken had weggedrukt. Hij stapte op het laatste moment opzij, Hulk een geweldige zet meegevend.

Dagfragment uit Schaamteloos Verlangen


Luister eens Levering, ik begin er de pest in te krijgen en dat is niet in jouw voordeel, laat ik daar volkomen duidelijk in zijn, zei Fred en deed een stap dichter naar de man die met dezelfde snelheid achteruit week.
We kunnen het ook op het bureau doen, deed Erica een duit in het zakje en keek naar de man die onder haar koele blik ineenkromp.
Dat kan niet, ik heb beesten die verzorgd moeten worden
Denk je dat dat ons iets interesseert?

Dagfragment uit De Dorfer Dynastie


Beseffend dat het zinloos was om nog langer te wachten, pakte Rick het traliewerk beet en trok het met een enkele ruk los. Het was verbazingwekkend dat het vrijwel geen lawaai veroorzaakte. Rick besefte dat dat snel anders zou worden. Hij zette het traliewerk naast het raam en greep de bureaustoel die hij in eenzelfde beweging met enorm lawaai door het raam gooide. In de stilte van de nacht was de herrie in de afgesloten ruimte oorverdovend. Razendsnel sloeg Rick met de deken de overgebleven stukken glas uit de sponning en gooide de deken erover heen. Toen hij vervolgens het touw naar buiten slingerde hoorde hij voor het eerst gevloek en getier in de gang. Een moment twijfelde hij en wilde hij toch langs het touw afdalen, maar een fractie later zegevierde zijn gezond verstand. Op de eerste plaats zou het touw kunnen breken en een val van vijf meter zou een fikse blessure kunnen opleveren, of nog erger. Daarnaast zou hij als schietschijf fungeren als Caleb en zijn maat sneller dan verwacht voor het raam zouden staan.
Hij wachtte dat niet verder af, maar rende naar de hoek van de kamer waar hij de planken had losgemaakt. In zijn zenuwen schoot zijn hand langs een plank, waardoor een enorme splinter onder zijn nagel schoot. Hij merkte het wel, maar voelde het nauwelijks.

Dagfragment uit Het Concilie van Zeven


Al sprekende had ze de injectienaald gevuld en de roze inhoud had een onmiskenbare aantrekkingskracht op Paul die er zijn ogen niet van af kon houden.
Paul was bang, bang om dingen te verklappen die zouden leiden tot de dood van Lauren. Van zijn eigen leven had hij reeds afscheid genomen, maar hij had er alles voor over om haar leven te redden.
Laatste kans. Praten met of zonder cocktailtje? zei zijn kwelgeest en hield de injectiespuit vlak voor zijn ogen. Paul antwoordde niet.
Ik geef je de kans omdat de eerste minuten na injecteren niet prettig zijn en nogmaals, het maakt dus niets uit, de waarheid krijg ik toch wel uit je. Doe jezelf dus een plezier zou ik zo zeggen.
Ze keek Paul strak aan, maar toen deze niet reageerde boog ze zich over hem heen en voor hij zich erop kon instellen had ze de injectienaald in zijn arm ingebracht en drukte ze de zuiger resoluut naar beneden. Met een ruk werd de naald uit zijn arm verwijderd en ging ze rustig weer op de kruk zitten, alsof het gehele tafereel haar niets interesseerde.

Dagfragment uit Zwarte Lust


Ik wil je best helpen om je te leren met dat apparaat om te gaan, had Eva al meerdere malen gezegd, maar Ron herinnerde zich de woorden van een docent waar hij ooit een computercursus van had gehad.
Als je prijs stelt op een goede relatie, ga dan je partner niets uitleggen op computergebied en ik kan het weten, ik ben met een vroegere cursiste van me getrouwd.
Als Ron terugdacht aan de irritaties die hij kreeg bij uitleg over dat apparaat, dan voelde hij dat die betreffende docent het absoluut bij het rechte eind had gehad. Zijn relatie met Eva zou hij voor niets in gevaar brengen.
Zo wie zo had Eva op het werk minder tijd voor hem, ze was een paar maanden geleden gepromoveerd en leidde nu haar eigen onderzoeksteam, overigens zeer succesvol.
Wie is het?
Een mevrouw, die u speciaal wilde spreken, ze wilde haar naam niet zeggen.
Die kunnen we niet laten wachten natuurlijk, stuur haar maar door.
Crista!
Ha grote lieve vriend!
Ze omhelsden elkaar waarna Crista plaatsnam op de simpele maar comfortabele bureaustoel tegenover hem. Ron was blij haar weer te zien. Behoudens een paar telefoontjes hadden ze elkaar al bijna een half jaar niet meer gesproken.
- Websitebouw: Aad Vlag -