Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Dagfragmenten
Alle titels zijn ook als ebook bij de bibliotheek te leen: Klik hier

Dagfragment uit Chantage


Als hij bij bewustzijn zou zijn geweest dan had hij de lichtflits als bijzonder pijnlijk ervaren. Zijn geest bevond zich echter in een schemergebied van een diepe bewusteloosheid en een onrustige slaap. Er waren al vele van dergelijke flitsen geweest en Berg was er intussen aan gewend. Dat gewenningsproces had vele dagen geduurd. Eerst had hij er een verwoede strijd tegen geleverd, met als gevolg een nog zwaardere dreun dan hij eerder had gehad. Na een dergelijke klap was hij weer dieper weggezakt.
Na verloop van tijd was hij de flitsen gaan verwelkomen en stelde zich daar geheel op in. Denken kon hij nog niet, het was een instinctieve fase, door zijn onderbewustzijn opgeroepen.
Twee dagen geleden was het hem voor de eerste keer gelukt direct met zijn onderbewustzijn te communiceren, zoals hij dat vroeger ieder moment van de dag kon oproepen. Haragei, de kunst van zien zonder te kijken, horen zonder te luisteren was niets anders dan bewust met het onderbewustzijn communiceren, iets wat geleerden en medici onmogelijk achtten.

Dagfragment uit Het Marshall Document


De donkere man keek Rick strak aan. McCain was niet alleen geestelijk imponerend, ook lichamelijk was hij zeer aanwezig. De vroegere straatvechter was met moeite op het rechte pad gekomen en een door een blessure half mislukte bokscarrière toonde zijn sporen in de scheve neus en de talloze littekens in de wenkbrauwen.

Dagfragment uit Schaamteloos Verlangen


Er was iemand in haar appartement geweest.
Erica was iemand die haar persoonlijke omgeving met orde en regelmaat had opgebouwd. Vroeger had haar broer nog wel eens opmerkingen gemaakt dat haar dwang naar netheid, orde en regelmaat een kenmerk was van autistisch gedrag, iets waar zij furieus over was geworden.
Later begreep zij dat er misschien wel een kern van waarheid in zat. Deze gedachte flitste door haar hoofd totdat ze zich realiseerde dat de indringer misschien nog wel in haar appartement aanwezig was.

Dagfragment uit De Dorfer Dynastie


‘Geen DNA test nooit!’
De vlakke hand van Edward kwam met een slag op de tafel en miste maar net een kristallen wijnglas. Alex dook onder de tafel om zijn horloge te zoeken en Daniëlle kreeg van schrik een zware hoestbui. De anderen keken beurtelings naar Edward en Rick en voelden de spanning tot het ondragelijke toenemen.
Joyce was de eerste die zich herstelde.
‘Waarom niet Ed,’ vroeg ze hem zijn koosnaam gebruikend waar ze als enige buitenstaander ooit toestemming voor had gehad.
‘Het gaat toch om het leven van een onschuldig kind waar we allemaal van houden?’
‘Onderzoek is prima, maar nogmaals, geen DNA test. Ik wil op geen enkele manier gerommel in onze genen.’
‘Maar bij een DNA test wordt er niet met je genen gerommeld, het is een enkel extra zekerheid die dient om de meest geschikte donor te vinden,’ zei Rick.
‘Extra zekerheid, het is dus geen absolute noodzaak?’
‘Dat niet maar nogmaals. . .’
‘Dan gebeurt het dus ook niet.’
‘Het is godverdomme je enige kleindochter jij. . .’
‘Rick houd je mond,’ zei Joyce die uit haar stoel was opgestaan en haar handen op zijn schouders legde.
Hij beefde van woede en leek zijn vader te willen aanvliegen. Edward Dorfer had zijn gezicht weer in de plooi zoals ze hem kenden en vervolgde het protocol of er niets gebeurd was.
‘Verder nog iets?’
‘Nee, zeker niet,’ zei Rick met nietsziende ogen. Hij greep de troostende hand op zijn schouder en zonk weg in diep gepeins.

Dagfragment uit Het Concilie van Zeven


En toch was er twee dagen geleden als een donderslag bij heldere hemel het bericht gekomen dat hij wegens goed gedrag zou worden vrijgelaten. Een nieuwe wet was aangenomen in het kader van stimulering van gevangenen die in de maatschappij een positieve rol zouden kunnen gaan spelen. Deze wet maakte het mogelijk dat zijn advocaat een snelprocedure kon aanvragen waarmee zelfs de commissie voor vervroegde vrijlating gepasseerd kon worden en zijn zaak direct voorgedragen werd bij de gouverneur.
Nu was het dan zover. Derick wachtte de telling opgewonden af. Uiterlijk onbewogen had hij zich als kind al de kunst eigen gemaakt niets van zijn werkelijke gevoelens te tonen. Het leek te mooi om waar te zijn en Derick wist zeker dat het dat ook niet was.
Holden, na telling buiten blijven, was het korte commentaar van de lange bewaker die hij had leren kennen als de grootste sadist die hij ooit had meegemaakt. Het deed hem denken aan een uitspraak van Napoleon toen hem werd gevraagd wie de schoften in het bagno van Frans Guyana moesten bewaken.
Nog grotere schoften, was zijn korte commentaar.

Dagfragment uit Zwarte Lust


Sorry, onderbrak Ron de waterval van woorden, we hebben weinig tijd.
Natuurlijk, zei het mannetje gedienstig. Er zijn maar eenentwintig leveringen geweest en ik heb ze hier allemaal. Neemt u deze papieren maar mee. Ik denk dat in uw geval er geen probleem is met de wet persoonsbescherming. Ik zou graag liever geen overtredingen maken. Ik heb zelfs nog nooit een parkeerovertre... Ron hoorde hem niet meer en was al onderweg naar de uitgang.
Ja, grijnsde Eva, mij de les lezen met een lulverhaal over stroop en zelf kan je niet eens iemand netjes laten uitpraten.
Krijg het heen en weer! zei Ron en neem deze papieren mee naar het bureau, ik heb een ander klusje te doen. Voer het maar vast in in die fraaie computer van je.
Voordat Eva iets kon terugzeggen draaide hij zich om en verdween tussen de winkelende mensen die genoten van het late zonnetje, haar verbijsterd achterlatend. Ron Hendriksen was en bleef voor haar een onbegrijpelijk fenomeen. Vanwege hem had ze zich laten overplaatsen naar moordzaken. Ze besefte echter dat het samenwerken met iemand die enkel uitging van zijn gevoel veel lastiger zou worden dan dat ze ooit voor mogelijk had gehouden.
Peinzend kocht ze een broodje gezond bij een Italiaanse broodjeszaak en spoedde zich daarna terug naar het bureau om vandaag nog de gegevens in te voeren. Het zou weer een latertje worden, maar ja, niemand wachtte op haar.
- Websitebouw: Aad Vlag -