Klik op een afbeelding

Dagfragment uit De verborgen Waarheid


   ‘Wie bestuurt ze?’ was zijn vraag aan Suzanne zijn hand opheffend omdat Ron hem wilde onderbreken.
   ‘Dat is niet uit de gegevens van het kristal op te maken. Wel zijn er linken naar het overige deel wat nog moet worden ontcijferd.’
   ‘Mijn hemel,’ zei Hoga.    ‘We hebben het altijd verkeerd gezien.’
   ‘Nee, niet verkeerd. Je hebt alleen het toenmalige gestrande schip van de Tung niet verder onderzocht.’
   ‘Gelukkig stond jij erop om dat wel te doen. Wat betekent dat?’
   ‘Dat we niet tegen de Tung vechten, maar tegen iets of iemand anders die de Tung als middel gebruikt voor hun eigen oorlogen en agressie. Wie dat is of dat zijn? Geen idee. Ik ben echter wel gerustgesteld. Ik voel me niet meer zo schuldig als we de schepen van de Tung verpulveren. Het zijn enkel gekweekte levende wezens die als wapens dienen zonder gevoel.’
   ‘Heb je echt geen voorgevoel wie er achter zou kunnen zitten Derk? Je andere vermoedens waren ook zeer accuraat,’ zei Hoga hoopvol.
   ‘Nee echt niet. We moeten wachten op de rest van de analyse,’ zei Derk die naar zijn koffiekop reikte.
De verwerking van de overige gegevens kostte Suzanne toch nog meer dan drie uur. Net toen Hoga dacht dat ze zou ontploffen van de spanning meldde de biocomputer zich weer.
   ‘Analyse voltooid. De extra gegevens waren op een dergelijke manier versleuteld dat enkel mijn efficiencycentrum in staat bleek de door een hogere dimensie ingestelde sleutel te berekenen. Dat is dan ook een verklaring waarom de scheepscomputer daar niet toe in staat was. De extra informatie bevat alleen maar navigatie en positiegegevens. Extreem belangrijk en daarom zo sterk versleuteld. De cijfers op zich zeggen niets, ik zal ze holografisch presenteren.’
Voordat iemand kon reageren werd het licht in de vergaderruimte gedimd en verscheen boven de tafel een glinsterende weergave van de Melkweg. De Aarde werd blauw oplichtend weergegeven met de tekst    ‘Terra’ eromheen ronddraaiend. Dan werden een groot aantal punten groen weergegeven. Door de meeste van die groene punten was een kruis geprojecteerd. Er bleven slechts twee punten zonder kruis over.

Dagfragment uit Het Onderzoekslab


Rick was een ogenblik volkomen perplex. De laatste die hij aan de lijn verwachtte was de plaatsvervangende directeur van de CIA, waarmee hij eerder op gespannen voet had gestaan. Meteen draaide zijn hersens op volle toeren en begreep hij dat de reden waarom hij Collins aan de lijn kreeg betekende dat het spel op het hoogste niveau werd gespeeld. Hij stelde zich daar onmiddellijk op in en antwoordde neutraal terwijl hij Berg een waarschuwende blik toewierp.
Dag Gerald. Ik zal eerlijk zijn, ik had jou niet verwacht.
Maar je begrijpt wel wat dat betekent?
Uiteraard. Mijn vraag heeft meer losgemaakt en leidt tot meer consequenties dan ik had verwacht.
Inderdaad. Ik werd op één van mijn spaarzame vrije dagen gebeld dat er informatie werd ingewonnen over personen die de CIA heeft gekwalificeerd in de alfa-groep.
Rick keek Berg aan. De commando luisterde mee met de speaker en knikte bevestigend. Hij had volkomen gelijk gehad met zijn voorgevoel.

Dagfragment uit De Erfzonde


Dat de man in zijn eigen stoel had plaatsgenomen beschouwde Jeff als onbeschoft, maar vooral als een teken om hem duidelijk te maken dat niet hij maar Robert Longhorn de werkelijke baas was en dat maakte hem woedend. Naast het bureau stond een tweede man die een geheel andere uitstraling had. Hij leek wel een robot, zo bewegingloos stond hij op een teken van zijn baas Longhorn te wachten. Jeff besloot hem totaal te negeren.
   ‘Zo, dit is een... ehh verrassing zullen we maar zeggen,’ begon Jeff het gesprek wat waarschijnlijk niet prettig zou gaan worden, zeker voor hem niet zo vermoedde hij.
   ‘Hou jij eigenlijk van verrassingen Jeff?’ vroeg Longhorn op zoete toon.
   ‘Alleen op mijn verjaardag,’ was Jeff’s antwoord geheel naar waarheid.
   ‘Dat klopt dan met ons dossier over jou,’ klonk het scherper.
   ‘Wat wil je Longhorn?’
   ‘Even bijpraten, we hebben elkaar al lang niet meer gezien.’
   ‘Stop met die bullshit wil je?’ vroeg Jeff gepikeerd.    ‘En ga uit mijn stoel. Het ding is op maat gemaakt en dat zware lijf van jou haalt hem helemaal uit zijn fatsoen.’
   ‘Ahh, dus dat is het. Ik vond het al een klote ding, iets wat ik ook al tegen Barry zei. Nietwaar Barry?’
De robot draaide zich een paar graden naar Jeff en gaf hem een merkbaar knikje. Jeff reageerde niet. In die spaarzame momenten waarin hij zich onzeker voelde, dan prefereerde hij een stilzwijgen om de ander het voortouw te geven.
   ‘Hoever ben je Wooddruf?’ klonk het nu op veel scherpere toon.

Dagfragment uit Chantage


Met een zucht van verlichting liet Rick lucht in zijn trimvest lopen om stijging in te zetten, maar hij ging geen centimeter naar boven. Toen hij zich afzette van de bodem zakte hij met dezelfde snelheid weer naar beneden. Ondanks de paniek die ontstond begreep Rick wat de reden was, wat de reden moest zijn. De verhoogde waterdruk op veertig meter had het neopreen van zijn nieuwe duikpak ingedrukt, waardoor het een groot deel van het drijfvermogen kwijt was geraakt. In paniek maakte hij de grootste fout die hij maar kon maken. Met een snelle beweging koppelde hij de zware loodgordel af, waardoor hij door het volledig opgepompte trimvest als een raket naar de oppervlakte schoot. Nadenken ging niet meer. Het enige wat zijn hersens konden produceren was: naar boven, daar is lucht, daar is leven. Dat hij juist door deze handeling een grote kans had een afschuwelijke dood tegemoet te gaan, kwam in het geheel niet in zijn door paniek uitgeschakeld denkvermogen naar boven.

Dagfragment uit Het Marshall Document


In zijn jeugd had Rick zich meerdere keren aan automatiseringscriminaliteit schuldig gemaakt. Zijn vader had hem echter op niet misverstane wijze duidelijk gemaakt dat hij direct die activiteiten moest staken. Het was toentertijd uitgegroeid tot een groot conflict met zijn vader, maar later was Rick hem dankbaar dat hij hem toen keihard had teruggefloten, omdat problemen met justitie de onzichtbaarheid van het zakenimperium van de Dorfers volkomen teniet zou hebben gedaan.

Dagfragment uit Schaamteloos Verlangen


Ze is sterk, sterker dan ik.
En dat is vreemd?
Voor mij wel. Ik kon al vrij snel van mijn moeder winnen en mijn vader had al snel veel moeite met me. Hij zei altijd dat ik de kracht van een jongen had.
We zullen zien. Inez is trouwens een natuurtalent. Ik heb medelijden met degene die haar achteloos te na komt. Eerst een paar zaken doornemen, dus even praten.
Praten?
Ja. Een paar simpele aanwijzingen die je niet alleen in je oren moet knopen, maar tot in iedere vezel moet laten doordringen.

Dagfragment uit De Dorfer Dynastie


Rick slikte een volgende opmerking wijselijk in. Toen hij naar de zin van zijn overvallers niet snel genoeg reageerde werd hij ruw tegen de vloer van de bus gedrukt. Twee paar handen gingen snel en professioneel over zijn lichaam, geen plekje overslaand. Opnieuw zag Rick ervan af commentaar te leveren, hij wilde zijn tanden graag heel houden. De fouillering was snel en professioneel. Een elektronisch apparaat scande zijn lichaam en gaf daarna een korte pieptoon. Tevreden borg de ene kidnapper de apparatuur zorgvuldig in een canvas tas op, terwijl de andere een klap gaf tegen de wand van de cabine.
Beide mannen namen vervolgens Rick tussen hen in, wat betekende dat er minstens een derde kidnapper was die de bus met grote snelheid wegreed.
‘Zijn jullie broers, of gekloond?’ probeerde Rick de twee uit hun tent te lokken.
‘Bek houden imbeciel. Bek houden of ik sla hem dicht. De baas heeft niet gezegd dat dat patserlichaampje van jou ongeschonden moet blijven. Doe jezelf een plezier, ik waarschuw maar één keer.’

Dagfragment uit Het Concilie van Zeven


Zijn jullie militairen? Wordt iedereen die de weg kwijt is hier in Finland beschoten? Ik wil mijn telefoontje.
Ach ja, het telefoontje. U kijkt teveel naar die achterlijke Amerikaanse series, mijnheer Dudek, zei Koivu en nipte genietend aan zijn thee.
Ik zou u wel thee willen aanbieden, maar het is een speciale kruidenthee. Bijna niemand vindt het te pruimen en ik wil geen slechte indruk op u maken, zei de man spottend. Hij nam de tijd om zijn groene zonnebril zorgvuldig op te poetsen.
Ik begrijp dat u geen Amerikaan bent? probeerde Paul weer een nieuwe richting aan het gesprek te geven.
Mijnheer Dudek, we weten zo ongeveer alles van u op dit moment, ging de man onverstoorbaar verder.
Alleen moet u me maar eens vertellen waarom u mij volgt. Vanuit Londen neem ik aan tot hier naartoe. Of was het al voor Londen?
Vanaf het moment dat je uit die hoerenkast kwam, beet Paul de man toe.
Op dat moment viel Koivu volkomen uit zijn rol. Met een grove vloek kwam hij overeind en voordat Paul het besefte kreeg hij een vuistslag vol in het gelaat. Met stoel en al sloeg Paul tegen de grond. De deur vloog open en de drie bewakers renden de kamer binnen tot ze een kort commando kregen van de woedende Koivu.

Dagfragment uit Zwarte Lust


Ze verwachtte de toenadering van haar stiefvader, want dat was inherent aan stiefvaders. Dat de man verder om haar gaf en haar een zo goed mogelijke opvoeding gaf interesseerde haar niet.
Op die bewuste donderdagmiddag toen haar moeder een dagje naar haar zuster was gegaan gebeurde dat wat ze al jaren had verwacht. Toen ze in de keuken een kop thee maakte, kwam haar stiefvader achter haar staan. Hij kustte haar in haar nek en zijn rechter hand gleed onder haar oksel door en sloot zich om haar borst. Een kille woede maakte zich van haar meester en met een soepele beweging pakte ze met haar linkerhand de rechterpink van haar stiefvader en brak met een draaiende beweging twee vingerkootjes. Ze had de beweging dusdanig ingestudeerd dat de schade zo groot mogelijk was. Niet alleen de kootjes braken, maar ook het kapsel scheurde en zenuwbanen werden onherstelbaar beschadigd.
Ze had deze techniek gelezen in een oud boek, vertaald uit het Japans, waarin Ninja technieken kort en zakelijk werden besproken.
Haar stiefvader gilde zo verschrikkelijk dat ze er van schrok, maar dat verhinderde haar niet hem een enorme schop in zijn kruis te geven.
Ze herinnerde zich nog goed dat ze kil en klinisch naar de man keek die kermend met opgetrokken knieën in een hoek was gerold. Verwonderd keek ze naar hem, zich realiserend hoe weinig kracht dit haar had gekost.
Vanaf die tijd besefte ze haar mogelijkheden en macht, vooral omdat haar stiefvader later geen woord repte over het voorval met haar moeder, maar een lulsmoes verzon dat hij was gevallen.
De man liep zes weken in het gips, waarna nog twee operaties volgden. De pink heeft hij nooit meer goed kunnen gebruiken.
Op zekere dag was haar stiefvader verdwenen, tot verdriet van haar moeder. Ze zagen hem nooit meer, maar ze was dankbaar voor de mogelijkheid van de levensles die hij haar had geboden. Pas later realiseerde ze zich dat ze had genoten van de aanblik van de kermende man, iets wat zij had veroorzaakt.