Klik op een afbeelding

Dagfragment uit De verborgen Waarheid


Het veld was zoals gebruikelijk bij de Galdeense techniek een omgepoold zwaartekrachtveld en maakte de drager ervan ook relatief onkwetsbaar. Derk en Yaro zaten in een soort van cocon, ademden hun eigen door de riem geproduceerde lucht.
In een oogwenk hadden ze hun doel bereikt. Het was niet het appartement waar de safe zich bevond, maar dat ernaast. Derk liet de handelingen over aan Yaro die volkomen in zijn element was. De oud-inbreker gold als een van de besten in zijn vak en hij genoot van de mogelijkheden die de verkregen Galdeense techniek hem bood.
Yaro keek door het raam, maar zag niemand. Een scan had echter aangegeven dat er zich in het appartement op dat moment drie personen bevonden. Voorzichtig zette Yaro een klein apparaat op het gepantserde glas dat geen enkele kans had tegen de niet-aardse techniek. Een strak afgebakende straal deed de samenhang van de moleculen van het glas verbreken en er ontstond een opening waar Yaro een ander apparaat op zette.
Het binnenstromende gas verdoofde de bewoners ogenblikkelijk. Om zeker te zijn wachtten de mannen nog een extra minuut, waarbij Derk zijn best deed om niet naar beneden te kijken.
Hetzelfde apparaat om de opening te maken werd opnieuw gebruikt, nu met een veel grotere straal. Een open cirkel met diameter van tachtig centimeter ontstond en een minuut later bevonden de mannen zich voor de muur waartegen in het naburige appartement de betreffende safe was bevestigd.
Ook de voor dat doel speciaal gebouwde muur met inwendige staalplaten had geen enkele kans tegen de Galdeense techniek. Voorzichtig haalde Yaro laag voor laag weg en twee minuten later keken de mannen naar de inhoud van de safe.

Dagfragment uit Het Onderzoekslab


Barst jij rotwijf, bracht ze eruit, terwijl ze kronkelde om los te komen.
Oei meisje, ik zie dus dat we even duidelijk moeten maken hoe de verhoudingen hier zijn. Ik vraag en jij antwoordt, zo zijn de regels en ik zou je aanraden om deze niet te overtreden.
Claire gaf geen antwoord. Ze had geen zin om het Kyrenia gemakkelijk te maken, zo had ze zich voorgenomen. Ze voelde iets van opluchting toen de vrouw haar hand terugtrok. Die opluchting maakte plaats voor angst die overging in een gekrijs van pijn toen de duim van de donkere vrouw zich in de spleet midden in de binnenkant van haar pols boorde. De pijn die dat deed was absoluut onbeschrijfelijk.
Kijk liefje, dit is je carpaaltunnel. Daar loopt je armzenuw doorheen. Hij is gevoelig nietwaar? zei ze grimmig, de druk iets verhogend wat een nieuwe gil van Claire tot gevolg had.
Je naam? klonk het sinister.

Dagfragment uit De Erfzonde


   ‘Waar gaat het hier in hemelsnaam over?’ vroeg Jack verbouwereerd.
   ‘Ben heeft waarschijnlijk een eigen agenda opgesteld. Een agenda waar enkel hij inzage in heeft,’ antwoordde zijn vader.
   ‘En dat zou niet mogen?’ vroeg Jack weer naar Ben starend die geen enkele reactie vertoonde.
   ‘Nee, natuurlijk niet. Helemaal niet als hij daar geld van het bedrijf voor neemt. Dat is eigenlijk wat mij ook het meest bevreemdt. Waarom onze rekening plunderen?’
   ‘Omdat jij die stomme depositos heb afgesloten,’ zei Ben kwaad.
   ‘Wat is daar mee?’
   ‘Depositos zijn voor sullige spaarders die absoluut geen risico willen nemen. Zo kom je nergens in deze wereld. Je moet als bedrijf een pakket kiezen met oplopend risico en niet als een ouwe lul je centjes op een soort van spaarrekening gaan zetten.’
   ‘Dat bepaal jij godverdomme niet mannetje,’ schreeuwde zijn vader hem toe. Hij kookte van woede. Het zal overigens de laatste keer zijn, ik heb al jouw machtigingen ingetrokken. Ook die van jou overigens Jack,’ beet hij zijn jongste zoon toe.
   ‘Hoezo, wat heb ik daar in godsnaam mee te maken? Als mijn politieke broer zoiets doet, dan reageer jij dat dus ook maar meteen op mij af?’
   ‘Dat moet je me dan maar even niet kwalijk nemen Jack. Ik had dit van Ben totaal niet verwacht. Mijn eigen kind doet dus iets achter mijn rug om. Ik weet het onderhand niet meer. Als ik mijn eigen zoon niet meer kan vertrouwen, dan vertrouw ik niemand meer en heb daar maatregelen tegen genomen.’
   ‘Door mijn machtigingen ook maar gelijk even teniet te doen?’

Dagfragment uit Chantage


Rick was met een taxi gekomen. Hij had geen zin in een spelletje wie-heeft-de-langste met de als zeer excentriek bekend staande Steven Courtney. Direct nadat hij door een chagrijnige man die waarschijnlijk de rol van butler op zich nam in de hal was gelaten, sloeg de wanstaltige smaak van zijn gastheer hem tegemoet. Werkelijk alles in de hal was wit, van de vloerbedekking waar Ricks schoenen geheel in wegzonken, tot het reliëf in het plafond. De, naar Rick vermoedde, kunstwerken stonden op hun witte sokkels iedere bezoeker schaamteloos aan te staren en leken de boodschap uit te stralen dat niemand echt welkom was in het domein van hun eigenaar.
Courtney die met uitgestrekte armen vanuit de lange gang de hal gehaast binnenliep probeerde een andere indruk te veinzen, maar Rick zag direct dat de houding van de man volkomen gespeeld was. Hij zette echter een warme innemende glimlach op en liep met uitgestoken hand zijn gastheer tegemoet.
Mijnheer Courtney neem ik aan?
Helemaal mijnheer Dorfer. Van top tot teen en van voor tot achter helaas, lachte de kleine dikke man en gebaarde Rick hem te volgen de lange gang in. Steven Courtney bleek een man die met passie over zijn kunstverzameling sprak. Rick voelde dat hij meegezogen werd door zijn enthousiasme en kwam met beide benen terug op grond toen Courtney een vraag stelde over een sculptuur waar ze voor stonden.
Sorry, ik was even met mijn gedachten bij dat grote stuk in de hal, loog Rick. Wat vroeg u ook alweer?

Dagfragment uit Het Marshall Document


Het gekrijs van piepende banden ging over in een geraas toen een auto zich door de brugleuning boorde en eindigde met een enorme plons toen de wagen het riviertje viel, waar hij vrijwel direct de diepte in zonk. Voordat de wagen uit het zicht was verdwenen had Berg zijn zware schoenen uitgetrapt, zijn ogen gericht op de plek waar de wagen was gezonken. Vier krachtige zwemslagen waren nodig om de plek te bereiken en zonder zich een ogenblik te bedenken dook hij naar beneden in het gelukkig heldere water.

Dagfragment uit Schaamteloos Verlangen


Mooi wijf, die Van Kasperen overigens.
Jezus Hans, ik had je gevraagd om je competentie en niet die op het gebied van het beoordelen van eventueel vrouwelijk schoon. Je hebt overigens wel gelijk, een zeldzame kanjer.
Jammer dat ze een lesbo is.
Dat is ze niet, ze heeft meerdere relaties gehad met mannen, Van Veen overigens ook.
Wat vindt jij zelf baas?
Ik ben het deze keer met je eens. Wat we ook over Van Veen zullen ontdekken, ze is slim. In ieder geval te intelligent om zo dom te zijn op deze manier de aandacht op zichzelf te vestigen. Ze schreeuwt eigenlijk dat zij de moordenaar is en dat we haar kunnen arresteren.

Dagfragment uit De Dorfer Dynastie


‘Je wilde ons spreken, problemen?’ vroeg Robson.
‘Misschien,’ zei Langer en vertelde de beide mannen over de mededeling die ze van Krabowski had gehad. Robson, die eruit zag als het prototype van een nerd, nam het nogal luchtigjes op.
‘Het is een manager. Managers zijn enkel geïnteresseerd in cijfertjes. Zolang we die kunnen waarmaken zal hij niets merken van onze operatie.’
‘Ik snap niet waarom ik ooit met jou in zee ben gegaan,’ zei Langer geïrriteerd.
‘Vanwege mijn zonnige humeur,’ grijnsde Robson.
Furgusson een lange bedachtzame man die werkelijk in alles de tegenpool was van zijn collega, reageerde anders.
‘Wat verwacht je van ons Helen?’
‘Zijn er nog af te handelen zaken?’
‘Bij mij niet. Alle programmeurs hebben nu andere kleine deelprojecten waar ze nu mee bezig zijn. De meesten zijn met hun gedachten bij hele andere zaken.’
‘Prima. Hoe is dat bij jou, Robson?’
‘Net zo. De meesten vinden het jammer dat het is afgerond, maar ik heb ze een aantal interessante nieuwe opdrachten gegeven. Dat zijn opdrachten die ik al langer in mijn hoofd heb zitten. Ik wil daar later met jou over van gedachten wisselen.’
‘Goed. Zorg ervoor dat je op hem voorbereid bent. Onderschat hem niet, ik denk dat het een geduchte tegenstander is.’

Dagfragment uit Het Concilie van Zeven


Lauren sloot haar ogen om zich volledig af te sluiten. Ze keek een paar keer naar de kliniek en sloot zich daarna weer af. Tenslotte keek ze op.
Het enige dat bij me kan herinneren is de naam van de afdeling. Door die vogel boven de deur is het bij me naar boven gekomen. De afdeling heette Het Adelaarsnest , ik weet het zeker. Bij de ingang van die afdeling stond een opgezette adelaar. Ik vond dat zielig en wond me erover op. Ik denk dat ik het daarom nog weet. De afdeling lag aan de achterzijde. Maar wat helpt ons dat?
Misschien niets, misschien veel, antwoordde Paul raadselachtig.
Hij startte de auto en reed een paar blokken verder waar hij de wagen onopvallend parkeerde bij een winkelcentrum.
Paul haalde de laptop uit zijn reistas en maakte verbinding met het internet. Na een paar handelingen maakte hij tevreden een paar notities. Lauren keek hem ongeduldig aan.
Ik wilde je niet storen, maar wat heb je nu weer bedacht?
Kijk, jij kan daar niet naar binnen, dat moet ik doen. We kunnen niet hebben dat jouw gezicht op een camera komt, die jongens hebben je dan zo te pakken. Hoe kom je een ziekenhuis binnen?

Dagfragment uit Zwarte Lust


Laat dit gesprek analyseren, zei Luc tegen het hoofd van de meldkamer. Dit heeft absoluut de hoogste prioriteit.
Ik denk dat dat moeilijk zal worden, antwoordde de man. Ik weet zelf ook een beetje van dit soort techniek af. Er is hier gebruik gemaakt van een stemomvormer. Die kan je gewoon in elke goed gesorteerde elektronicazaak kopen. Lijkt me uitzichtloos.
Inderdaad, je weet maar een beetje, dus laat het aan de experts over.
Luc s stem kwam scherper over dan hij had gewild en de man tegenover hem was duidelijk aangeslagen. Luc keek naar Marit. Hij had een slecht gevoel en de zorgen tekenden zich op zijn gelaat af.
Soms zou ik weer willen dat ik nog in het veld werkte, bromde hij tegen haar.
Onzin Luc, hier ben je veel beter op je plaats en dat weet je dondersgoed. Als er iets met Eva gebeurd is dan is dat niet jouw schuld.
Nee natuurlijk niet, mevrouw de psychiater, maar toch bedankt. Hij draaide zich om en verdween naar zijn kantoor.