Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Dagfragmenten
Alle titels zijn ook als ebook bij de bibliotheek te leen: Klik hier

Dagfragment uit Het Onderzoekslab


Luister vriend, ik weet niet voor wie jij bang bent, maar die mensen zijn niet hier en ik wel. Daarnaast ben ik hier niet alleen. Jouw welzijn interesseert mij op dit moment geen enkele moer. Ik weet alleen dat door jouw gedrag iemand op een verschrikkelijke manier aan zijn eind is gekomen en dat maakt mij woedend. Ik heb dus compleet schijt aan jouw angst. Je kunt dus kiezen, of ik maak samen met mijn maat meer werk van deze ondervraging op een stil plekje op het eiland. Daarna laat ik op alle manieren merken dat je uit de school bent geklapt. Dat doe ik ook als je weigert iets te zeggen. Die hufters waar jij zo bang voor bent weten dan dat je hen verraden hebt. De gevolgen zijn dan voor jezelf. Of... Ja of wat? vroeg de man angstig.
Je vertelt mij het hele verhaal en we nemen je dan onder onze bescherming mee naar Nederland. Daar doen wij bij Justitie een goed woordje voor je en vertellen dat je vrijwillig volledige medewerking hebt verleend. Dan zal alles waarschijnlijk met een sisser aflopen.
Maar dan ga ik er daarna absoluut aan. Je hebt geen idee wie jullie tegen je hebt. Het zijn vreselijke mensen.

Dagfragment uit De Erfzonde


   ‘Hoe is jouw kennis over oliehoudende zandlagen?’
   ‘Teerzand? Is dat het waarom u geïnteresseerd bent in mij als geologe?’ antwoordde Jessica met een gespeeld verbaasd gezicht.
   ‘Ja, dat is het inderdaad.’
   ‘Jullie zoeken dus naar olie?’
   ‘Onder andere. Ben je op de hoogte van bedrijfstakken van Wooddrufs Investments?’
   ‘Niet echt. Ik heb van Rose gehoord dat het om de winkelketen W-super gaat. Ik heb nooit geweten dat die keten een familiebedrijf was.’    ‘Nee, waarom zou je ook. Met de winkelketen is alles begonnen. Het is niet meer dan broodwinning met een dik beleg, verder niet belangrijk. Later zijn er meer interessante bedrijfstakken bijgekomen.’
   ‘Zoals de oliewinning?’
   ‘Dat is er een van. Daarnaast kennen we nog een bouwtak, een farmaceutische tak en sinds kort een modetak.’
   ‘Dat is een grote diversiteit. Daar hebben jullie allemaal verstand van? Complimenten, zei Jessica die op dat moment walgde van zichzelf, maar toch blij was dat het gesprek de voor haar goede richting opging.
   ‘Je hoeft enkel verstand te hebben van besturen. De soort onderneming maakt dan totaal niet uit,’ zei Jeff. Dat is altijd een groot twistgesprek met Ben die het daar helemaal niet mee eens is. De geschiedenis van onze bedrijven geeft mij echter gelijk.’
   ‘Ik geloof zelf in statistieken. Cijfers liegen niet, zei Jessica. Waar zoeken jullie naar de beste teergronden? Canada of Venezuela?’
   ‘Waar zou jij dat doen?’ vroeg Jeff met een klein glimlachje.

Dagfragment uit Chantage


Dagfragment uit Het Marshall Document


Oprotten. Ik zie je mail wel tegemoet.
Miller liep terug naar zijn bureau waar hij met moeite ging zitten, zo opgewonden was hij geworden. Hij sloot zijn ogen een ogenblik en typte met grote snelheid een mail naar Juliette nu zijn verlangens zo helder in beeld stonden. Voor alle zekerheid stuurde hij de mail met encryptie, want hij was er nooit zeker van dat een van de systeembeheerders van het kantoor niet stiekem de mail van de hooggeplaatste medewerkers lazen. Na een paar minuten kwam het antwoord. Met trillende vingers opende hij haar mail, die bestond uit een enkele zin: Neem morgen maar vrij, dat zal je nodig hebben.

Dagfragment uit Schaamteloos Verlangen


Daar geloof ik niets van. Volgens mij heb je iets met haar. Ja ik zag hoe jullie elkaar aankeken.
Je bent niet goed wijs.
Jawel, ik weet het nu zeker ik...
Verlinden!
Niemand had door de gespannen woordenwisseling gezien dat Inez in de deuropening stond. Haar koolzwarte ogen spuwden vuur. Alice Verlinden schrok zich een ongeluk en ook Wilma wist niet waar ze kijken moest. Erica wenste zich op dat moment ergens anders.
Mijn kantoor, nu.
Teef, beet Alice Erica in het passeren toe en liep met hangende schouders het kantoor uit.
Tja, dat bureau kunnen we leegmaken, zei Wilma nog steeds verbouwereerd

Dagfragment uit De Dorfer Dynastie


‘Wacht even Dorfer,’ zei Berg.
‘Behandel eerst even jouw wonden.’
Hij wees naar een kast waar Rick een zeer uitgebreide voorraad verband en andere eerstehulpartikelen vond.
‘Zelfs nu denk je aan de training,’ zei Rick met een verbeten trek om zijn mond.
‘Lul niet en schiet een beetje op. Eerst zelf goed kunnen lopen, anders kan je een ander niet goed helpen.’
Rick haastte zich uit zijn natte kleren en verzorgde zo goed als hij kon de snijwonden in zijn voeten. Het viel mee en na een paar minuten wendde hij zich tot Berg.
‘En nu jij.’
‘Geef me maar verband voor mijn hoofd. De breuk in mijn enkel is niet gecompliceerd. Alles zit recht, dus je hoeft niets te zetten. Snij mijn schoen maar los.’
Rick deed wat hem gezegd werd en even later was het gebroken been van Berg ontbloot. Op de plaats van de breuk was de verdikking al aan het verkleuren.
‘Morgen ziet het zwart, maar dat is niet erg. Breng een luchtspalk aan, die rode doos.’
Terwijl Rick de spalk aanbracht, waarbij Berg een aantal keren zijn adem inhield, deed hij verslag van het ongeval.
‘Goed nagedacht. Ik bedoel het doorsnijden van je veters.’
‘Het gebeurde automatisch.’
‘Je waagde je eigen leven. Het was een grote hoogte.’
‘Ook dat ging automatisch.’ Berg keek hem lang aan en stak toen zijn hand naar Rick uit. ‘Mijn naam is Olaf.’

Dagfragment uit Het Concilie van Zeven


Uw voorganger zat het meest in New York. Hij heeft daar in zijn laatste maanden een totaal overzicht van de unit voor u opgezet en zijn eigen ideeën eveneens op schrift gesteld. Misschien heeft u er wat aan als startpunt. Dit rapport is benaderbaar via de laptop voor u. Het lijkt een gewone laptop, maar is dat niet. Ook dit apparaat werkt met een bioscan. Enkel u als gebruiker bent in staat om het apparaat aan de praat te krijgen. Het maakt contact met ons netwerk. Enkel daar worden onze gegevens opgeslagen. In de laptop zit wel een vaste schijf met de reguliere standaardsoftware, maar die gebruikt u dus nooit. De werking is dusdanig dat iemand van uw kaliber er geen uitleg bij nodig zal hebben.
Ik ben onder de indruk Medic. Goed ik ga mijn leven dus aan het Concilie schenken. Wat staat daar tegenover, behalve de luxe waar we gebruik van kunnen maken?
U blijft een onderhandelaar. U bevalt me Finance! U krijgt er dertig.
Dertig wat, miljoen?
Nee, ik had gezegd dat jullie onbeperkt je wensen kunnen laten vervullen. Nee, ik bedoel dertig levensjaren. U krijgt bovenop uw verwachte levenstijd er dertig jaar bij!

Dagfragment uit Zwarte Lust


Tranen van woede liepen over haar gezicht dat vertrokken was van drift, haat en agressie. Ze staarde naar het kaartje in haar hand. Ron Hendriksen, rechercheur van de Amsterdamse politie stond er met de bekende kleine afstandelijk lettertjes op te lezen. Ze besefte dat dit kaartje een richting aangaf waar ze geen rekening mee had gehouden.
Niet nu! gilde ze weer en een nieuwe uitbarsting van woede spetterde door haar lijf. Alle voorbereidingen voor haar nieuwe triomf waren volledig afgesloten. Als ze nadacht over haar nieuwe slachtoffer, de van angst uitpuilende ogen, het gejammer en gekrijs wat haar vulde met een sensuele bevrediging dan hapte ze naar adem.
Ze begreep dat ze niet lang meer kon wachten. Iedere stomme zwerver kon de slecht afgesloten kelderruimte vinden en kon ze niet alleen opnieuw beginnen, maar het zou ook veel materiaal kosten. Niet dat geld een probleem zou zijn, ze verdiende genoeg met de gemaakte films, maar de aan de vloer verankerde geprepareerde houten stoel met het wurgmechanisme had haar veel tijd gekost.
Daarnaast gilde iedere vezel in haar lijf om een nieuwe bevrediging, om de wereld weer van een klootzak af te helpen. Terwijl ze daaraan dacht nam de woede weer bezit van haar en ze sloeg met haar vuist tegen de betegelde douchemuur. Hoe heeft hij me gevonden? herhaalde ze keer op keer. Ze besefte langzamerhand dat een nieuwe vergelding, zoals zij het noemde, gevaarlijk was. Als ze weer een spoor achterliet, dan konden ze nog gerichter zoeken.
Ze had niet kunnen opmaken hoeveel verdachten er waren, maar nog meer sporen zouden het net kunnen doen sluiten. Ze moest absoluut weten wat de vijand wist, dat was prioriteit één.- Powered by: Citoweb -