Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Dagfragmenten
Alle titels zijn ook als ebook bij de bibliotheek te leen: Klik hier


Dagfragment uit De verborgen Waarheid


   ‘Dat is alleen maar zinvol als de camera’s ergens op waren gericht en daar was niets te fotograferen.’
   ‘Nee, dat dacht men ook. Het was voornamelijk een test om te zien of door mensenhanden gemaakte techniek een dergelijk lange reis in een vijandige omgeving zou overleven, namelijk het vacuüm van de ruimte. De foto’s werden dus gemaakt en naar de Aarde gestuurd. Het was een cyclus van een aantal opnamen die ieder uur werden gemaakt en verzonden. De foto’s werden inderdaad feilloos naar de aarde gestuurd, maar bij de derde foto werd er groot alarm geslagen.’
Derk wachtte even om de spanning en de concentratie te peilen. Tevreden nam hij een slok bronwater en vervolgde zijn relaas.
   ‘Op die foto waren ineens een vijftal objecten verschenen. Men kon niet onderscheiden wat het waren. Op de volgende foto’s waren tot ontzetting van geheel NASA de vijf objecten van plaats veranderd en bevonden zich vlak voor de Voyager. De laatste opname toont een object vlakbij het schip. Daarna viel het contact weg. Men nam aan dat de sonde in een botsing met het object vernietigd is.’
   ‘Mijn hemel,’ mompelde een andere toehoorder.
   ‘Direct werd er overleg gepleegd op het hoogste niveau. De Hubble werd op de laatst bekende locatie van de objecten gericht. Men vond ze vrijwel onmiddellijk. Er is geen twijfel mogelijk. Het zijn alien ruimteschepen. Het is de grote vraag of ze bemand dan wel onbemand zijn. Zijn het net als de Voyagers ruimtesondes voor onderzoek, of daadwerkelijk ruimteschepen voor bemande reizen? We wisten het niet en tot op dit moment zijn er slechts vermoedens.’
   ‘En die zijn?’
   ‘Als ze niet bemand zijn, dan moeten de schepen door een andere soort van intelligentie worden bestuurd. Ze maken manoeuvres die getuigen van een snelle aanpassing aan een nieuwe situatie, dat is zeker,’ vervolgde Derk.
   ‘Maar ehh... Werner, waarom is dit niet bekend gemaakt? Het is toch de grootste gebeurtenis sinds eeuwen. Er bestaat ander leven, intelligent leven. Of de schepen nu bemand zijn of niet, we zijn dus niet alleen en dat is nu bewezen,’ mengde Lawrence zich ook in de verhitte discussie die inmiddels was ontstaan.

Dagfragment uit Het Onderzoekslab


Luther Longhi had totaal geen geweten. Verwonderd vroeg hij zich als kind af waarom andere kinderen en zelfs volwassenen door schuldgevoelens achtervolgd werden. Hij kende dat niet en begreep die gevoelens niet. Hij zag wel met zijn scherpe verstand en opmerkingsgave dat het hebben van een geweten zeer belemmerend kon werken. Hij experimenteerde om bij zichzelf die gevoelens ook op te roepen. Niet omdat hij het miste, maar Luther wilde zijn leven lang alles begrijpen en onder controle houden. Bij die experimenten ontdekte hij zijn honger naar spanning. De combinatie van spanning en niet worden belemmerd door enig schuldgevoel zorgde ervoor dat de jongen opgroeide in een wereld van misdaad en geweld.
Aanvankelijk hield hij zich bezig met kleine slimme inbraken en overvallen om zichzelf al op jonge leeftijd een financiële onafhankelijkheid te garanderen. Bij die in zijn ogen eenvoudige misdaden viel het hem op hoe weinig intelligent de meeste andere mensen waren. Het wekte een nieuw extra gevoel van minachting voor anderen op, gekoppeld aan een grote arrogantie. Een arrogantie waar hij naar buiten niets van liet merken, want Luther wilde volledig op de achtergrond blijven opereren.

Dagfragment uit De Erfzonde


   ‘Hoe luidt de aanklacht precies?’ vroeg Jeff Wooddruf kalm.
   ‘Fraude en oplichting,’ was het korte antwoord van Ben die verslagen onderuitgezakt in de werkkamer van zijn vader de desastreuze ontwikkelingen besprak.
   ‘Enkel fraude en oplichting, geen andere, additionele daaruit voortvloeiende aanklachten?’
   ‘Nee. Kort en krachtig. Het spijt me pa.’
   ‘Daar hebben we niets aan, bewaar de spijt voor later. Wat is het bedrag dat die Europeanen van jou eisen?’
   ‘Bijna tweehonderd miljoen euro.’
   ‘En die vrouw die je zo ingepakt heeft?’
   ‘Christus pa, doe even normaal zeg, die schiet niet echt op als je zo tegen me praat.’
   ‘Gut, je gaat me op jouw leeftijd toch niet als een zielig kind benaderen die op zijn zieltje is getrapt? Snap je dan niet wat dit allemaal voor ons betekent?’ beet Jeff Wooddruf zijn laatste woorden zijn zoon toe.
   ‘Natuurlijk, maar ik geloof dat jij me dat wilt inpeperen, dus ga je gang zou ik zo zeggen,’ antwoordde Ben heftig met vlammende ogen.
   ‘Politiek ben jij en wij dus ook definitief uitgespeeld. Klaar, voorbij en definitief. Je kunt tegenwoordig best een smetje hebben, zeker als je er dan zelf mee komt, maar dit is niet meer te repareren. Er is een internationale aanklacht en die zal je de rest van je leven blijven achtervolgen.’

Dagfragment uit Chantage


Aangezien Rick niet het risico wilde lopen dat hij door een mannetje van Zurkovski werd gevolgd, maakte hij zijn gesprek met de verkoper af en liep op zijn gemak naar de banken die ruggelings tegen elkaar waren geplaatst. Hij moest zich bedwingen om de man die nonchalant in het midden zat niet te omhelzen. In plaats daarvan stapte Rick eerst nog een kiosk binnen en kocht het eerste het beste tijdschrift. Daarna slenterde hij achteloos naar de banken waar hij met zijn rug naar Berg ging zitten.
Mooi shirt, zei hij al bladerend in zijn tijdschrift.
Goedkoop, was het korte antwoord van zijn vriend. Daarnaast is het zo opvallend dat niemand er iets anders van kan maken dan dat ik een toerist ben zonder enige smaak.
Hoe is het?
Honderd procent. Hoe staan de zaken?
Wacht even, vertel even over de afgelopen tijd.
Typisch jij weer, verzuchtte Berg en sprak met zijn kenmerkende beknopte taalgebruik over de gebeurtenissen in Noorwegen. Ik ben op de hoogte gebracht door jouw vader, besloot hij. Wat is de stand van zaken nadat jij hem gesproken hebt?

Dagfragment uit Het Marshall Document


Berg zette zich af en klauwde met gekromde vingers naar de gleuf. Zijn linkerhand kreeg direct goed houvast, maar zijn rechter gleed weg tot bleek dat de spleet op die plaats veel te ondiep was. Een moment hing Berg aan één hand. Zijn ogen zagen enkel de reddende plaats vlak naast zijn linkerhand en met een bovenmenselijke krachtsinspanning zwaaide hij zijn rechterarm omhoog en sloeg zijn vingers in de smalle ruimte alsof hij de keiharde rots wilde doorboren.

Dagfragment uit Schaamteloos Verlangen


Erica werd steeds woedender en met een opkomend schaamtegevoel bedacht ze wat er zich allemaal in haar flat had afgespeeld sinds de inbraak. Ze dacht aan Frank en de vrijpartijen met Inez. Ze keek Makkeli voor het eerst goed aan. Hij was een doorsnee man die haar op straat nooit zou zijn opgevallen, maar toen ze in zijn ogen keek wist ze wel beter. Met een vriendelijke, maar ook onverzettelijke blik keek hij naar Erica.
Vertel dan maar het hele verhaal, ik heb alle tijd.
Had u verder niets te doen vandaag, ik bedoel is dit geen inbreuk op uw planning?
Ten eerste is dat mijn keuze en niet de uwe. Ten tweede het advies om niet zoveel voor iemand anders te denken, dat kan tegenwoordig iedereen best wel zelf. En ten derde, wat zijn de problemen van één van mijn beste vrienden? Ten laatste, ik heet Geert.

Dagfragment uit De Dorfer Dynastie


‘Verdomme Gregory, lul niet zo. Die hufter probeerde mij te vermoorden, ik kon zijn adem ruiken toen ik zijn strot doorsneed. Ik lag goddomme bovenop hem. En nou ga jij lopen mekkeren dat ik hem niet aan had mogen raken. Ik ben overigens geen professional, dat weet je donders goed. Ik stel mijn maatschappelijke carrière en nu ook mijn leven voor jullie klote zaak op het spel, dus blaas niet zo hoog van de toren wil je.’
Rick s woede werd nog eens aangewakkerd door de scherpe pijn van een aantal verdovingen, die de arts hem toediende.
Als Gregory onder de indruk was van Rick s tirade dan liet hij er niets van merken. Hij pakte een stoel en ging er achterstevoren op zitten.
‘Ze heeft snel gereageerd. Het is niet zo gemakkelijk om in vierentwintig uur dit te regelen. Dat betekent dat we goed zitten. Je gerommel heeft dus effect gehad, goed werk.’
‘Het hoeft niet Langer te zijn, ze heeft natuurlijk direct de anderen ingelicht na mijn opmerkingen gisteren. Het is een koud kunstje uit te zoeken waar ik was. Ik had overigens de dag daarvoor toen ik de afspraak maakte ook nog eens het hotel waar ik verbleef genoemd,’ zei Rick die liever niet had dat Gregory te weten zou komen dat hij de moordenaar al eerder had ontmoet.

Dagfragment uit Het Concilie van Zeven


Maar goed dat we regelmatig op dieet zijn geweest, mompelde ze en klom op de pallet. Het was vrij eenvoudig om het plastic kapot te trekken en Lauren maakte een opening die groot genoeg was om er doorheen te kruipen. Vervolgens ging ze tegen de wand zitten en klemde haar armen rondom haar knieën. Ze overdacht haar strategie en kwam tot de conclusie dat ze een tweede keer niet anders zou handelen en doezelde een beetje weg, ondanks het feit dat ze goed geslapen had.
De rit naar Inverness ging sneller dan gisteren en toen de vrachtwagen vaart minderde zag Lauren dat het half tien in de ochtend was. Ze haastte zich op de pallet, wurmde zich door de opening in het plastic en liet zich zakken tussen de vier vaten. Ofschoon ze niet echt claustrofobisch was hoopte ze vurig dat ze niet lang in deze toestand zou moeten blijven.
De wagen stopte en ze hoorde enkele mannenstemmen. De laadklep ging open en ze zag weer daglicht tussen de kieren van het plastic doorschijnen. Het typerende geluid van een heftruck klonk en Lauren beleefde enkele angstige momenten toen ze ervan overtuigd was dat de gehele lading eraf zou vallen.

Dagfragment uit Zwarte Lust


Jeetje, dat zou iets kunnen zijn, zei Ron. Welk slachtoffer heeft hij herkend en wat was dat voor zaak?
De zaak weet ik nog niet, maar het was het derde slachtoffer, je weet wel die langzame verwurging, gepaard gaande met zijn volledige verbouwing van zijn gezicht met een boksbeugel. Systematisch in elkaar te worden geslagen en ondertussen langzaam gewurgd, verschrikkelijk. Luc was een moment in gedachten en krabde verstrooid aan zijn neus.
Wilson is direct op Heathrow in het vliegtuig gestapt en hij landt over een half uurtje op Schiphol. Ik stel voor dat jij hem daar afhaalt en direct hier brengt. Ik zal voor de verandering voor goede gastheer spelen.
Ron begreep dat bij terugkomst hij getrakteerd zou worden op moorkoppen, het favoriete gebakje van Luc. Hij regelde een dienstwagen en zat binnen het uur op Schiphol, waar Gary Wilson zojuist door de speciale doorgang werd geloodst door een ijverige marechaussee beambte.
Ron herkende hem aan de speciale pas die Wilson nonchalant aan zijn jasje had bevestigd.
Gary Wilson was zwaargebouwd, typisch Engels met rossig haar en een tatoeëring rondom zijn rechter pols. Zijn stem was zacht en vriendelijk en paste totaal niet bij zijn postuur. De kleding van Wilson was uitermate slordig, zijn broek was duidelijk te wijd en het jasje zat vol met vlekken. Ron mocht hem meteen.
- Powered by: Citoweb -